Grøn profil

Enge omkring det gamle teglværk

Enge omkring det gamle teglværk

Vi lever med og af vores omgivende natur. Vi har derfor stor omsorg og respekt for miljøet, naturen og den biologiske mangfoldighed, der omgiver os. Vi har således også stor fokus på at producere energi og fødevarer så bæredygtigt og klimavenligt som muligt. Vi har et varieret sædskifte og anvender så meget som nødvendigt, men absolut så lidt som mulig plantebeskyttelse, på den måde fremstår færdigvaren så sund som mulig, uden toksiske svampesporer og skadedyr. Vi plejer de levende hegn og har desuden brak, marker og enge, vi lader stå uberørte til gavn og glæde for biodiversiteten.

Co2 neutral energi

Vi producerer, anvender og sælger vedvarende Co2 neutral bioenergi;

HalmfyrVi oparbejder halm til energiproduktion, der sælges til halmvarmeværker samt anvendes i eget anlæg til både korntørring og opvarmning.

Derudover har vi produktion af vedvarende og Co2 neutral energi fra vindmøller samt fra et stort sydvendt solcelleanlæg.

Halmproduktion på Sandbygaard

Halmproduktion på Sandbygaard