Historie

Sandbygaard gods

Sandbygaards hovedbygning

Sandbygaard Gods er en midtsjællandsk herregård, landskabsmæssigt højt beliggende mellem Sorø, Næstved og Ringsted. Sandbygaards historie starter tidligt. Første gang gården nævnes er i 1250(Andreas Olufssøn af Sandby) i forbindelse med Hvideslægten. Efterfølgende bliver den arvet, solgt og købt adskillige gange. Sandby har været ejet af flere af Danmarks store slægter, bl.a. Sparre, Grubbe, Dyre, Parsberg og Knuth tilbage i 1500-1700-tallet.

Fra 1743 til 1798 var Sandby en del af Baroniet Conradsborg ejet af slægten Knuth. Udover Sandbygaard bestod Baroniet af hovedgårdene Sørup og Rosengaard, 7 landsbykirker og mere end 800 tønder hartkorn bøndergods.

park

Fundament til tårn

I 1832 købte Jørgen Sophus Beck Sandby og i 1858 overdrages gården til svigersønnen Ludvig Didderik Schrøder. I 1870 ombygger Schrøder selve avlsgården og lader opføre tidssvarende ladebygninger så gårdanlægget fremstår aflukket. Schrøder havde også tegnet og begyndt opførelsen af en ny meget stor hovedbygning og grunden blev sat og støbt, men da han løb ind i økonomiske vanskeligheder blev byggeriet sat i bero.

 

Gården gik i arv til datteren Ida Schrøder der giftede sig med godsejer I. P. Andersen. Det blev de to der kom til at afslutte opførelsen af den nye hovedbygning – dog blev den ikke helt så pompøs som tiltænkt og fløje, tårne og spir blev undladt.

I 1955 solgte enkefru Andersen gården til Godsejer Grethe og Olav B. Suhr.

Sandby kirke, bygget i 1100-tallet

Sandby kirke, bygget i 1100-tallet

Med til Sandbygaard hørte Sandby kirke, som støder op til Sandbygaards have mod nord. Kirken hørte til godset frem til 1955.

I 1971 køber Kammerherre Torben og Kammerherreinde Sophy Garth-Grüner Sandbygaard. De er bosiddende på Lille Svenstrup Gods og derfor bliver familien Suhr boende i hovedbygningen frem til 1989. I 1990 overtager Hofjægermester Gustav Garth-Grüner godset, hvor han nu bor med sin familie.