Jagt og natur

IMG_0493

Bolehaveskov

Jagtarealerne byder på smukke landskaber med varierende naturområder, hvor vi kontinuerligt arbejder på bl.a. at etablere vandhuller og beplantning.

Det er vigtigt for os, at der er et godt fødekammer for alle arter, at der er en mangfoldighed af både flora og fauna, og vi har derfor et varieret landskab med skov, remisser, eng, sø, gærde, ådale og vildtagre.

Sandbygaards jagtetik tilstræber en balance på en sådan måde, at bestandene reguleres korrekt, så mangfoldigheden og bestandenes og arternes sundhed bevares.

Ringstedå

Jagten udlejes på flerårige kontrakter fordelt på forskellige aftaler.

Vildtbestanden består af bl.a. fasaner, ænder, harer, agerhøns, råvildt og dåvildt. Al jagt er udlejet.

Teglværkssøen

Teglværkssøen