Landbrug

Sandbygaard Gods drives som et traditionelt, højteknologisk landbrug i fællesskab med Lille Svenstrup Gods, med et samlet dyrket areal på ca. 1000 ha.
Landbruget er drevet med stor nænsomhed, respekt og ydmyghed overfor jord, dyreliv og den vilde natur, og med høj kvalitetsbevidsthed omkring produktet. Her dyrkes bl.a. hvede, raps, byg, frøgræs, lovpligtige efterafgrøder, engarealer, biomasse mm.

På en anseelig del af markerne er der installeret vandingsanlæg til vanding af vandingskrævende afgrøder. Udbyttet håndteres i egne tørrerier og planlagre.
IMG_0463